Nyheter

Kandidater

OM DU HAR MÖJLIGHET ATT STÄLLA UPP OCH KÄNNER ATT DU KAN TILLFÖRA FÖRENINGEN NÅGOT; NOMINERA DIG SJÄLV!

Månadsmöte 8 sept

Nästa månadsmöte 8/9 kl 19 på varvet. Anmäl dig på Facebook

Beslut om fartbegränsning

Länsstyrelsen tog den 22/5 beslut om fartbegränsning mellan ÖStersund och Frösön som i stort omfattar området mellan hamnarna

Ny lag den 1:a april

2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup