Detta är ÖMK

Foto: Sofie Mårtensson

Östersunds Motorbåtklubb ( ÖMK ) bildades redan 1925 av ett antal entusiastiska båtägare i Östersund och är länets och en av Sveriges äldsta båtklubbar. ÖMK har c:a 60 båtplatser och c:a 130 medlemmar bestående av båtägare och deras familjer.

  • Vår klubbholme Rönningen ligger i Rödösundets östra infart  Där finns klubbstuga bryggor, toaletter, samt en badplats.
  • ÖMK är medlem i Svenska Båtunionen (SBU)
  • ÖMK håller kurser i bl.a. förarbevis och bedriver ungdomsverksamhet.
  • Första måndagskväll varje månad träffas styrelsen i klubbhuset för planering. Under vår och höst anordnas arbetsdagar på varvet och i klubbstugan Rönningen
  • Samtliga funktionärers och övriga medlemmars arbetsinsatser sker på ideell basis.
  • Sjö - och torrsättning sker på bestämda dagar med ÖMK:s traktor samt den trailer som båtägaren själv äger.

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup